Namaszczenie chorych

Odwiedziny chorych i starszych z posługą sakramentalną odbywają się u nas planowo w każdy I piątek miesiąca. Prosimy o zgłaszanie się telefonicznie w biurze parafialnym. Sakrament umacnia chorych w cierpieniu i może przywrósić zdrowie, jeśli taka jest wola Boża. Nie powinno się go odkładać na ostatnią chwilę. Poważna choroba niesie ze sobą strach, bezsilność, przygnębienie, zniecierpliwienie – i gdy trwa za długo zwątpienie i rozczarowanie. Tym uczuciom może także towarzyszyć niezrozumienie, dlaczego Bóg na takie cierpienie pozwala. Siła wiary przeciwstawia się takim zmartwieniom i grożącemu ogólnemu zniechęceniu.

Nałożenie rąk księdza na głowę wiernego przy udzielaniu sakramentu namaszczenia jest wyrazem współczucia, Bożej opieki i pocieszenia. Kapłan namaszcza poświęconym olejem czoło i dłonie chorego. Prosi o pomoc od Pana, łaskę Ducha Świętego i odpuszczenie grzechów. Często wcześniej udzielana jest spowiedź oraz Komunia św.

Dla umocnienia ciała, ducha i wiary

Niestety przez wieki sakrament namaszczenia chorych nie cieszył się zbyt dużym powodzeniem, bo był postrzegany wyłącznie jako sakrament śmierci. Prawda jednak jest taka, że ma on ludziom pomagać pokonać chorobę i być dla nich wzmocnieniem na drodze powrotu do zdrowia. Pomaga jednak również zaakceptować to, co jest niezmienne, i zaufać woli Bożej. Chory człowiek ma mieć pewność, że Bóg jest zawsze przy nim, też wtedy, gdy będzie musiał się pożegnać z tym światem i udać się do wiecznego domu Ojca. W Piśmie Świętym o namaszczeniu chorych możemy przeczytać w liście Jakuba:

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14–15).

Różne okoliczności sakramentalnej łaski

Kapłan może udzielić sakramentu namaszczenia w bardzo różnych przypadkach np. w domu, w kościele lub w szpitalu i nie tylko wtedy, gdy trzeba się liczyć z nadchodzącą śmiercią. Można go otrzymać kilkakrotnie w swoim życiu, gdy się pogarsza stan poważnej choroby, przed trudnymi operacjami, gdy starsza osoba czuje się słabo lub także z powodu dolegliwości psychicznych. W Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze sakrament namaszczenia chorych jest udzielany także na specjalnej Mszy św. odprawianej corocznie 11 lutego. Wtedy obchodzimy Światowy Dzień Chorego – święto, które zostało ustanowione przez św. Jana Pawła II. Dokładną godzinę Mszy św. podajemy na stronie ogłoszeń parafialnych oraz w naszych informatorach.

Sakramentu namaszczenia chorych udzielają często kapelani szpitalni, którzy odwiedzając sale na oddziałach, oferują tam posługę duchową. Warto wiedzieć, że w przypadku nieprzytomności pacjenta personel medyczny nie jest uprawniony, aby z własnej inicjatywy powiadomić w tym celu duszpasterza. Notatkę z prośbą, aby w takiej sytuacji wezwać katolickiego księdza, można jednak pozostawić np. razem z dokumentacją medyczną. Również mogą o to poprosić krewni lub przyjaciele, jeśli wiedzą, że pacjent sobie tego życzy.