Katecheza

Polska Misja Katolicka w Hanowerze zapewnia katechezę w języku polskim dzieciom przedszkolnym, komunijnym oraz po Pierwszej Komunii św. także dzieciom starszym i młodzieży. Terminy podajemy na stronie ogłoszeń parafialnych oraz w naszych informatorach. Prowadzone u nas kursy przedmałżeńskie są z kolei bardzo ważną formą katechezy, która umacnia wiarę młodych osób dorosłych. Zdarza się również, że rodzice, np. w czasie Pierwszej Komunii św. ich dzieci, nagle znów zaczynają poważniej myśleć o swojej wierze. Z Oazą Rodzin – a więc w Domowym Kościele przynależącym do znanego polskiego Ruchu Światło-Życie – można się przy naszej parafii odważyć na drogę tzw. deuterokatechumenatu.

Żywe świadectwo osób dorosłych

Nie zapomnijmy, że katecheza zaczyna się w codziennym prywatnym życiu. Wśród różnych światowych zawieruch domowe ognisko pozostaje wciąż tym miejscem, gdzie dziecko uczy się chodzić, mówić i myśleć. A wszystko to czyni naśladując swoich najbliższych. Doświadczając troskliwej miłości, młody człowiek uczy się kochać, widząc ciężką pracę rodziców uczy się szacunku dla chleba, w codziennej modlitwie uczy się rozmawiać z Bogiem.

Wszyscy powinniśmy sobie uświadomić, jak ważne jest nasze osobiste świadectwo w kształtowaniu młodych ludzi. Rodzice, krewni, znajomi, katecheci – każdy zostawia za sobą ślady, po których będą kroczyć kolejne pokolenia. Dołóżmy więc wszelkich starań, aby naszym własnym przykładem prowadzić najmłodszych także i do najpiękniejszego celu – do Pana Jezusa.

Katecheci wychodzą rodzicom z pomocą

Warto zastanowić się nad tym, co zrobiliśmy i czy jest to wystarczająco dużo, aby nasza wiara czy wiara naszych dzieci stała się doskonalsza. Jeśli trudno jest Wam, drodzy Rodzice, znaleźć odpowiednią formę przekazania słów Chrystusa waszym pociechom, z pomocą wychodzą Wam katecheci. Nie możecie odetchnąć z ulgą, że dziecko ma zajęcia religii w szkole, bo nie koniecznie przyczynią się one skutecznie do tego, aby poza zdobytą szczegółową wiedzą naprawdę dotrzeć do serc i zgłębić relacje z Bogiem. Jeżeli nasze starania doprowadzą nas i nasze dzieci do większej zażyłości z Jezusem i miłości bliźnich, to ze spokojem będziemy mogli powiedzieć, że wywiązaliśmy się z zobowiązań wypowiedzianych w dniu ślubu i chrztu dziecka, iż wychowamy w wierze katolickiej potomstwo, którym nas obdarzył albo jeszcze obdarzy.

Chcemy, aby młodzi ludzie wzrastali i dojrzewali w bliskiej relacji z Bogiem i gdy dorosną, sami stali się przykładem życia wiarą. Do tego należą m.in. zachowanie Bożych przykazań, regularna modlitwa, udział we Mszy św., korzystanie z sakramentów, praktykowanie tradycji religijnych oraz również umożliwienie lepszego poznania Boga innym ludziom. Z Listu do Rzymian dowiadujemy się, że „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17).

Kochani! Jeśli zależy Wam na tym, aby Wasze dzieci dorastały do świętości, modliły się, żyły w przyjaźni z Bogiem i zgodnie z nauką Kościoła, umożliwcie im skorzystanie z katechezy w naszej misji zaraz po letnich wakacjach. Gorąco zachęcamy i zapraszamy!