Eucharystia

Jako wierzący katolicy upamiętniamy w duchu pokory życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Czynimy to w szczególny sposób każdego tygodnia w niedzielę na Mszy św. Jej najważniejszą częścią jest liturgiczna celebracja Ostatniej Wieczerzy. Niedziela jest dniem Pańskim – dla wielu wolnym od pracy – a Eucharystia skarbem i fundamentem Kościoła jako żywe Ciało Chrystusa. Jezus stał się w swej męce barankiem paschalnym, ofiarą złożoną dla nowego przymierza Boga z ludźmi. W Wieczerniku w Jerozolimie Chrystus oddał się pod postaciami chleba i wina wszystkim ludziom. Wtedy właśnie w obecności Apostołów została ustanowiona Eucharystia, o czym czytamy np. w Ewangelii wg św. Łukasza:

„Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: »To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!« Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: »Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana«” (Łk, 22, 19–20).

Wielka Tajemnica Wiary

Gdy jest sprawowana Eucharystia, chleb i wino przeistaczają się w ciało i krew Zbawiciela (transsubstancjacja). Przyjmując Komunię św., czerpiemy z samego źródła łaski. Powinniśmy to czynić co najmniej raz w roku – wtedy w okresie Wielkanocy. Wcześniej obowiązkiem jest oczywiście wyznanie naszych ciężkich grzechów na spowiedzi. Eucharystia przypomina nam, jak wysoka była cena, którą Chrystus zapłacił z miłości do nas za nasze grzechy. Swoim przykładem uczy nas poza tym braterstwa i solidarności, byśmy troszczyli się o potrzebujących i kochali także odrzuconych i nieprzyjaciół. Dbajmy więc o to, aby nasze uczestnictwo w Eucharystii nie było powierzchowne.

Zawsze bardzo uroczystym wydarzeniem dla parafii i rodzin jest Pierwsza Komunia św. Przystępują do niej zazwyczaj dzieci chodzące do trzeciej klasy szkoły podstawowej, które przedtem przygotowywały się odpowiednio w ramach specjalnych lekcji (katecheza) i po raz pierwszy poszły do spowiedzi. Wszyscy kandydaci muszą być także ochrzczeni. Terminy katechez podajemy na stronie ogłoszeń parafialnych oraz w naszych informatorach. Już od dawna w Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze zauważa się, że pewna część dzieci zostaje przygotowywana do Pierwszej Komunii św. u nas w Niemczech, ale ich przyjęcia, podobnie jak w przypadku licznych ślubów, odbywają się w Polsce.

Chrystus obecny wśród nas w postaci Hostii

Szczególnie osobistym trwaniem w obecności Jezusa jest adoracja eucharystyczna. Przychodzimy i klękamy z różańcem albo np. Pismem Świętym w rękach, aby być przy Chrystusie. Nawet nie musimy do Niego kierować żadnych słów. Wystarczy nasza obecność i bliskość. Patrzenie na Najświętszy Sakrament umożliwia nam stworzyć wyjątkowo intymną relację ze Zbawicielem. Pod postacią Hostii, umieszczonej w monstrancji, staje się On wśród nas obecny. Możemy w Nim pokładać nasze nadzieje, odnaleźć w nas wewnętrzny spokój i wyzwolić się ze złych myśli i wyobraźni. Otwieramy się na Jego działanie w nas i dajemy sobie pomóc w walce z własnymi słabościami.

Prawdziwa obecność Syna Bożego pod postaciami chleba i wina ma także swoje własne święto: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało), w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. Podkreśla ono ważność Eucharystii dla naszego Kościoła. W Hanowerze uczestniczymy razem z innymi parafiami – niemieckimi i innych narodowości – w głównych uroczystościach Bożego Ciała w centrum miasta. Nasza polska Misja zaprasza wtedy np. dzieci, by przyszły w ubraniach pierwszokomunijnych albo polskich strojach ludowych do sypania kwiatków na drodze, gdzie niesiona jest monstrancja z Jezusem w postaci Hostii.