Pamiętajmy o świętach

Niedziele adwentowe

Jak z godnością przyjąć do swojego domu i serca Jezusa Chrystusa? Służy temu Adwent. Przygotowujemy się duchowo do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. W tym pomaga np. uczestnictwo w Roratach i przystąpienie do sakramentu pojednania, a więc spowiedź. Znanym symbolem czterech niedziel adwentowych jest ozdobiony wieniec z iglastych gałązek i czterema świecami. W każdą niedzielę adwentu na Mszach św. i w domu zapalana jest jedna świeca więcej.

Roraty

Msze roratne odbywają się w czasie adwentu, a więc przed świętem Bożego Narodzenia. Na Mszy św. zapalana jest świeca roratna, tzw. roratka, symbolizującą Najświętszą Maryję Pannę. Wierni z kolei na Mszy św. mają zapalone swoje własne świece lub lampiony, co w szczególny sposób symbolizuje czuwanie i czekanie wraz z Matką Boską na przyjście Zbawiciela.

Pasterka

Ta wyjątkowa, wigilijna Msza św. jest sprawowana, jak wiemy, w nocy z 24 na 25 grudnia – nie tylko tradycyjnie o północy, ale w wielu parafiach także wcześniej, np. o godz. 22.00. Wtedy upamiętniamy czuwanie i modlitwy pasterzy, którzy zjawili się w Betlejem w stajence, gdzie się narodził Jezus Chrystus. By dotrzeć do celu, pasterze kierowali się światłem gwiazdy betlejemskiej.

Boże Narodzenie

Z północną Pasterką przychodzi dzień 25 grudnia, a więc święto Bożego Narodzenia. Uroczyście obchodzimy razem z naszą parafią i naszymi najbliższymi narodziny Jezusa Chrystusa. Ten piękny i wyjątkowy dzień powinien otworzyć nasze serca i wprowadzić w nasze domy radość i pokój. W dobrej, religijnej atmosferze spędzony razem czas, to w naszym zabieganym świecie coraz większy i cenniejszy skarb. A jak jeszcze w dodatku spadnie śnieg, to frajda jest z pewnością nieskończona.

Św. Szczepana

Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia to dzień świętego Szczepana. Apostołowie wybrali go jako jednego z siedmiu diakonów do pomocy w głoszeniu Ewangelii. Ten pierwszy chrześcijański męczennik mimo poważnemu oskarżeniu o bluźnierstwo i grożącej mu śmierci nie wyrzekł się swojej wiary w Jezusa Chrystusa. Został wyprowadzony poza granice miasta Jerozolimy i ukamienowany. Mimo to, jak możemy przeczytać w Biblii, przebaczył swoim oprawcom i prosił Boga o to, aby ten grzech był im odpuszczony.

Św. Rodziny

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu obchodzimy Święto Świętej Rodziny – a więc Najświętszej Maryi Panny, świętego Józefa i Jezusa Chrystusa. Przykładne życie rodzinne i małżeńskie jest powołaniem, bardzo ważnym zadaniem i wyzwaniem na naszej drodze do zbawienia. Święta Rodzina jest wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin.

Stary i nowy rok

Nie tylko na hucznych zabawach i niezapomnianych eleganckich balach żegnamy stary i witamy nowy rok, ale także w kościele. Podczas Mszy św. dziękujemy za wszystko dobre, co się wydarzyło w starym roku, przepraszamy za to co było złe i prosimy o błogosławieństwo na nowy rok, który jest przed nami. Chcemy, aby Wszechmogący Bóg prowadził nas według Swojej Świętej Woli.

Objawienie Pańskie – Trzech Króli

Święto Objawienia Pańskiego najbardziej kojarzy się nam z upamiętnieniem pokłonu trzech Mędrców przed nowo narodzonym Jezusem w Betlejem. Tego dnia, 6 stycznia, święcona jest kreda, którą na drzwiach do naszych mieszkań i domów piszemy litery C + M + B albo K + M + B (znaczenie: Christus Mansionem Benedicat – Chrystus błogosławi temu domowi, lub Kacper, Melchior i Baltazar) oraz datę bieżącego roku.

Niedziela Chrztu Pańskiego

W niedzielę po uroczystości Trzech Króli obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Przypomina przyjście Jezusa nad rzekę Jordan, gdzie poprosił św. Jana Chrzciciela o to, aby zostać przez niego ochrzczonym. W czasie tego szczególnie wyjątkowego chrztu pojawił się w postaci gołębicy Duch Święty, a Bóg powiedział: „On jest moim Synem umiłowanym, w którym mam upodobanie”. W Niedzielę Chrztu Pańskiego kończy się okres liturgiczny Bożego Narodzenia.

Środa Popielcowa

W kalendarzu katolickim Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Na Mszach św. w ten dzień dokonuje się tradycyjnego obrzędu posypania głów popiołem lub robienia znaku krzyża popiołem na czołach. Jest to znak który oznacza podjęcie pokuty i nawrócenia. Używany popiół pochodzi ze spalenia liści, gałęzi i wiązanek, które zostały poświęcone rok wcześniej w Niedzielę Palmową.

Wielki Post

W czasie Wielkiego Postu powinniśmy w szczególny sposób podjąć pracę duchową nad samym sobą: głęboki rachunek sumienia i spowiedź, pojednanie z naszymi bliźnimi i z Panem Bogiem, konkretne postanowienia i wysiłki, aby zmienić swoje życie na lepsze. Jeżeli się o to postaramy, to z czystym sercem będziemy mogli oczekiwać Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa i radośnie obchodzić święto Wielkanocy.

Niedziela Palmowa

U wszystkich czterech Ewangelistów znajdziemy opis wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy na osiołku. Został uroczyście przywitany przez lud, który na Jego drodze kładł gałązki palm i swoje płaszcze. W Niedzielę Palmową, siedem dni przed Wielkanocą, upamiętniamy to wydarzenie. Ważnym elementem tego święta, które rozpoczyna Wielki Tydzień, jest święcenie palm w kościele.

Wielki Czwartek

Wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek jest początkiem okresu Triduum Paschalnego. W tym dniu dziękujemy szczególnie za ustanowienie przez Jezusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Po Mszy św., na pamiątkę uwięzienia Chrystusa, przenosi się Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji, tzw. ciemnicy. Tabernakulum pozostaje otwarte. Z ołtarza po liturgii zabiera się mszał, krzyż, świece i obrus.

Wielki Piątek

W sam Wielki Piątek nie ma Mszy św. Odprawiana jest za to Liturgia Męki Pańskiej, gdzie Adoracja Krzyża wprowadza nas w tajemnicę naszego odkupienia. Męka i śmierć Chrystusa – Baranka Bożego – sprawia wielki smutek, ale zachęca także do pokornego wzmocnienia wiary. W ten wyjątkowy dzień ścisłego postu bierzemy także udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej.

Wielka Sobota

Jezus umarł na krzyżu i większość wiernych się wtedy rozpierzchła. Jego Matka jednak została przy Nim. Wszystkie soboty w Kościele są dlatego dniami maryjnymi. W oczekiwaniu w Wielką Sobotę na Zmartwychwstanie Chrystusa od rana adorujemy Najświętszy Sakrament w kaplicy symbolizującej Grób Pański. Jest to także dzień, kiedy tradycyjnie święcone są potrawy wielkanocne przynoszone do kościoła w koszyczkach. Wigilia Paschalna po zapadnięciu zmroku jest już Mszą św. Niedzieli Zmartwychwstania.

Wigilia Paschalna

Już w Wielką Sobotę, kiedy wieczorem zajdzie słońce, zaczyna się Wielkanoc. Wtedy uczestniczymy w Wigilii Paschalnej, która jest szczytem Triduum Paschalnego. Na początku przed kościołem święcony jest ogień, od którego zapala się paschał, a więc świecę paschalną. Od niej zapalamy nasze własne świece. Ciemną świątynię w ten sposób pomału wypełnia jasność. Drugim bardzo ważnym elementem tej Mszy św. jest święcenie wody.

Niedziela Wielkanocna

Mszę św. w Niedzielę Zmartwychwstania rozpoczyna się procesją rezurekcyjną. Monstrancja z hostią, która znajdowała się w symbolicznym Grobie Pańskim, o świcie razem z wiernymi wyrusza uroczyście na drogę wokół kościoła. Później, już w domu, dalszym ciągiem obchodzenia pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych jest tradycyjne wspólne śniadanie ze święconką z koszyczka i innymi smakołykami na pięknie ozdobionym stole.

Poniedziałek Wielkanocny

Ze wszystkich świąt chrześcijańskich Wielkanoc jest jednoznacznie najważniejszym. Dlatego kontynuacja jego obchodzenia drugiego dnia ma swoje głębokie uzasadnienie. W Poniedziałek Wielkanocny możemy dalej rozważać zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, umacniać chrześcijańską nadzieję i dziękować za to cudowne pokonanie ludzkich grzechów i śmierci. Drugi dzień Świąt Wielkanocnych kojarzy nam się także z ludowymi zwyczajami jak np. polewanie innych osób wodą (lany poniedziałek, śmigus-dyngus).

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Przez osiem dni, od Niedzieli Wielkanocnej, trwa Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, którą zamyka Biała Niedziela – ogłoszona przez Jana Pawła II w roku 2000 podczas kanonizacji św. Faustyny Świętem Miłosierdzia Bożego. Kto w tym dniu z czystym sercem po dobrej spowiedzi przyjmie Komunię św., może dostąpić zupełnego odpuszczenia win i kar, tzw. odpustu zupełnego. Jako przygotowanie powinno się od Wielkiego Piątku przez dziewięć dni odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Najśw. Maryi Panny Królowej Polski

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski ma swoje korzenie w powierzeniu kraju opiece Maryi przez króla Jana II Kazimierza Wazę w r. 1656 we Lwowie. Był to czas potopu szwedzkiego. W r. 1655 Szwedom nie udało się opanować klasztoru i sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie. Ważnym wydarzeniem w kontekście tego święta są dlatego także korony papieskie podarowane dla obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w r. 1717. A że jest obchodzone 3 maja, upamiętnia również Polską Konstytucję uchwaloną 3 maja 1791.

Wniebowstąpienie Pańskie

Czterdzieści dni po swoim Zmartwychwstaniu i po ukazywaniu się w tym czasie swoim uczniom Chrystus triumfalnie z ciałem i duszą powrócił do Boga Ojca. Z Góry Oliwnej, niedaleko Jerozolimy, uniósł się w obecności Apostołów nad ziemią i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Święto Wniebowstąpienia Pańskiego upamiętnia to wydarzenie i daje nam nadzieję, że również i my wejdziemy do Królestwa Bożego.

Zesłanie Ducha Świętego

Patrząc na cały rok liturgiczny, okres wielkanocny kończy się dopiero siedem tygodni po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Wtedy obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Pięćdziesiąt dni po wyjściu Jezusa z grobu Apostołowie spotkali się w Wieczerniku, gdzie zstąpił na nich Duch Święty. W Polsce znamy to ważne święto także pod nazwą Zielone Świątki, bo w tym czasie radujemy się także z pięknej zieleni, która jest znakiem nowego życia.

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Maryja jest naszą wspomożycielką, którą wzywamy, gdy potrzebujemy opieki, ochrony i ratunku. Chcemy być otoczeni jej matczyną miłością w domu i w kościele. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła jest wpisana do polskiego kalendarza liturgicznego od r. 1971. Obchodzimy to święto zawsze w poniedziałek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. W r. 2018 zostało wprowadzone w całym katolickim Kościele jako tzw. wspomnienie obowiązkowe.

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty działają osobno w swoich własnych wymiarach, a jednocześnie tworzą także wspaniałą jedność. Mimo że np. żegnamy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to tak naprawdę ciężko jest nam pojąć istotę trójjedynego Boga. Aby uczcić tę wielką tajemnicę naszej wiary, obchodzimy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która przypada na pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego.

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Według widzeń św. Julianny z Mont Cornillon (Liège) w pierwszej połowie 13 w., było konieczne, aby ustanowić kościelne święto ku czci Najświętszemu Sakramentowi. Dlatego co roku w czwartek po Niedzieli Trójcy Świętej obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, znane nam też pod nazwą Boże Ciało. Gdy wtedy tradycyjnie bierzemy udział w procesji eucharystycznej, wyznajemy publicznie naszą wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego obecność pod postaciami chleba i wina.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Cudowne wzięcie Niepokalanej Matki Chrystusa z ciałem i duszą do nieba jest jedną z wielkich tajemnic naszej wiary. Co roku 15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Maryi Panny. W ten sam dzień w Polsce przypada Święto Wojska Polskiego, które upamiętnia Bitwę Warszawską znaną jako „Cud nad Wisłą”: w sierpniu 1920 r. oddziały Wojska Polskiego zwyciężyły nad radzieckimi bolszewikami. W naszej Polskiej Misji Katolickiej uroczystość Wniebowzięcia Maryi Panny wyznacza termin Pielgrzymki Hanowerskiej.

Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych przypada, jak wiemy, zawsze na 1 listopada. Wspominamy wtedy nie tylko powszechnie znane osoby kanonizowane, ale także wszystkich innych chrześcijan, którzy osiągnęli łaskę zbawienia i teraz przebywają w niebie. Każdy z nas jest powołany do kroczenia drogami chrześcijańskiej doskonałości i do świętości. A święci są naszymi orędownikami u Boga i przykładem do naśladowania.

Dzień Zaduszny

Tak samo, jak z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych, także i następnego dnia zapalamy na cmentarzach znicze i przyozdabiamy groby naszych bliskich. Na modlitwę wstawienniczą w Dzień Zaduszny 2 listopada liczą szczególnie dusze, które znajdują się w czyśćcu. Tam pokutują za swoje grzechy i czekają na zbawienie. Jest to dzień, w którym wspominamy wszystkich wiernych zmarłych.

Narodowe Święto Niepodległości

Każdego roku w dniu 11 listopada Polska uroczyście upamiętnia odzyskanie niepodległości. Organizowane są koncerty, parady, imprezy sportowe i inne formy obchodów. Stopniowy proces ku wolności narodowej rozpoczął się z końcem I wojny światowej w r. 1918, po 123 latach zaborów. Narodowe Święto Niepodległości nie jest świętem kościelnym, ale tego dnia w kościołach w całej Polsce i w polonijnych parafiach na świecie sprawowane są Msze św. w intencji Ojczyzny.

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Gdy Poncjusz Piłat, przesłuchując pojmanego Jezusa, pyta się Go, czy jest Królem Żydowskim, On mu odpowiada: „Królestwo moje nie jest z tego świata” i w tym kontekście potwierdza, że jest Królem. W ostatnią niedzielę Roku Kościelnego Kościół obchodzi Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.