Od pielgrzymki do pielgrzymki

W 2012 roku podczas jednej z wielu pielgrzymek organizowanych przez PMK w Hanowerze zrodził się pomysł stworzenia grupy „Od pielgrzymki do pielgrzymki”. Każdy może do niej należeć. Kontakt pomiędzy sobą mamy poprzez internet. Celem grupy jest poznawanie w duchu religijnym kraju, w którym żyjemy: jego historii, tradycji religijnych i kulturowych.

Spotykamy się kilka razy w roku w różnych miastach na tzw. „małych pielgrzymkach”, podczas których jedna osoba z grupy przekazuje wiadomości o danych miejscach, organizuje zwiedzanie zabytków i obiektów sakralnych i po nich oprowadza. Tradycją stały się razem przeżywana Droga Krzyżowa w czasie Wielkiego Postu i spotkanie opłatkowe na Boże Narodzenie.

Grupa jest bardzo zżyta, ale i otwarta na innych. Wspólne zainteresowania, np. tworzenie filmów z „dużych pielgrzymek” na podstawie materiałów filmowych i zdjęciowych członków grupy, jak również wzajemna pomoc w różnych sytuacjach życiowych spajają stale grupę. Zdjęcie powstało 9 marca 2019 na wyjeździe do klasztoru serbsko-ortodoksyjnego w Himmelsthür.

W klasztorze Wincentynek

W dniu 9 marca 2024 odbyliśmy małą pielgrzymkę do klasztoru Wincentynek w Hildesheimie (Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Hildesheim). Siostra zakonna Petra Maria zapoznała nas z postacią św. Wincentego a Paula (1581–1660). Bardzo obrazowo opowiedziała nam, jak to z prostego francuskiego młodzieńca pochodzenia chłopskiego rozwijał się dobroczyńca biednych i chorych.

Św. Wincenty a Paulo (Vincent de Paul) niósł pomoc duchową i finansową ludziom w ciężkich sytuacjach życiowych czy zdrowotnych. Z jego inicjatywy powstało „Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia” (Filles de la Charité). Te siostry zakonne zwane w Polsce Szarytkami (Wincentynkami) działają dziś na całym świecie, pełniąc posługę w szpitalach, domach pomocy społecznej dla dzieci, szkołach oraz ośrodkach pobytu dla bezdomnych, osób uzależnionych lub niepełnosprawnych. Po serdecznym spotkaniu przy kawie i naszych ciastach siostra Petra Maria pokazała nam niektóre pomieszczenia klasztoru. Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą i śpiewem w klasztornej kaplicy.

Wystawa kopii Całuna Turyńskiego w Hildesheimie 

Grupa „Od pielgrzymki do pielgrzymki” w sobotę 15 kwietnia 2023 po długiej cowidowej przerwie spotkała się w Hildesheimie. W Bazylice św. Godeharda pani Zofia Janda przedstawiła uczestniczącym tamtejszą wystawę „Wer ist der Mann auf dem Tuch”, która wędruje od 2013 r. po Niemczech, Austrii i Szwajcarii – a od 2021 r. hiszpańska wersja po Ameryce Południowej. Głównym objektem do obejżenia jest kopia Całuna Turyńskiego. Cała wystawa łączy w szczegółowo wypracowany i ciekawy sposób aspekty chrześcijańskiej wiary z wynikami badań naukowych. 

Dla obecnej grupy była to duża dawka inspirujących wrażeń. Jak podkreśla jedna z organizatorek, pani Danuta Barlog: „Mijający czas nie ma dla nas znaczenia. Mieliśmy wrażenie, że spotkaliśmy się wczoraj i dzisiaj kontynuujemy rozmowy z poprzedniego dnia. Mile wspominając duże i małe pielgrzymki snuliśmy plany na przyszłość.” Po wystawie polonijni pielgrzymi uroczyście odmówili modlitwę Anioł Pański. Następnie skorzystano z gościny Brygidy i Józefa Kapralskich, którzy całą grupę zaprosili na kawę i ciasto.

Mała pielgrzymka do Sławna

Pod koniec stycznia 2020 odbyła się kolejna mała pielgrzymka grupy „Od pielgrzymki do pielgrzymki”. Z okazji swoich urodzin jeden z naszych członków zaprosił nas do Sławna, swojego rodzinnego miasta. Sławno, położone ok. 40 km od Koszalina i 20 km od wybrzeża Morza Bałtyckiego ma bogatą historię i bardzo ciekawe zabytki, np. fragmenty murów obronnych z gotyckimi bramami miejskimi i budynek poczty z r. 1905. Zaproszenie przyjęło 28 osób i z tej okazji wybraliśmy się na wspólny trzydniowy pobyt do północno-zachodniej Polski. Oprócz Sławna zwiedziliśmy również nadmorskie miejscowości Jarosławiec, Darłowo i Darłówko.

Największą budowlą w Sławnie jest kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ta imponująca gotycka świątynia została wybudowana w latach 1326–1364. Podczas uroczystej Mszy św. modliliśmy się o zdrowie dla solenizanta i jego rodziny. Członkowie grupy „Od pielgrzymki do pielgrzymki” zadbali także o oprawę muzyczną (Justyna Ołów – śpiew i Andrzej Barlog – organy). Jednym z utworów była kompozycja Ave Maria (Władimir Wawiłow, 1925–1973), przypisywana często G. Cacciniemu. Zobacz nasze nagranie:

Wyjazd do Himmelsthür

Przy względnie dobrej pogodzie grupa „Od pielgrzymki do pielgrzymki” 9 marca 2019 mogła odbyć bardzo udaną „mini pielgrzymkę” (37 osób) do Himmelsthür (Hildesheim). Serdecznie dziękujemy Zosi Janda, która z dużym zaangażowaniem i nabytą wiedzą zaznajomiła grupę z tą częścią Hildesheimu, w której klasztory na swych posiadłościach prowadziły i prowadzą działalność socjalną: od opieki nad kobietami spodziewającymi się dzieci, poprzez opiekę nad dziećmi i młodzieżą po opiekę nad ludźmi w wieku starszym. Himmelsthür posiada nawet pocztę, do której dochodzą listy do św. Mikołaja!!!

Zwiedziliśmy klasztor serbsko-ortodoksyjny. Przy kawie i ciasteczkach odbyła się długa rozmowa z przełożoną klasztoru, matką Diodorą, przepełnioną wiarą i radością ze służby Chrystusowi. Matka Diodora, Niemka z pochodzenia, odbyła w czasie studiów w Getyndze (Göttingen) podróż do Grecji. Po pobycie w Grecji przyjęła chrzest według obrządku prawosławnego i wstąpiła do klasztoru ortodoksyjnego. Prowadzony przez nią dom zakonny ze względu na dużą liczbę sióstr postanowił przeprowadzić się po Wielkanocy 2019 z ciasnych pomieszczeń w Himmelsthür do Koblenz. Grupa „Od pielgrzymki do pielgrzymki” miała więc prawdziwe szczęście, że ją jeszcze zastała w Himmelsthür.

Na pytanie grupy, dlaczego w Niemczech jest tak mało powołań zakonnych, matka Diodora stwierdziła, że klasztory w Niemczech przejmując tak wiele funkcji socjalnych: prowadzenia szkół, służby w szpitalach, Caritasie itp. zatraciły wiele z życia duchowego. Matka Diodora podkreśliła ważną rolę gościnności klasztorów, która umożliwia dialog, wymianę przeżyć i doświadczeń ludzi porządku monastycznego i ludzi wierzących takich jak my. Wszyscy byli pod wrażeniem tej rozmowy.