O nas

Jesteśmy jedną z wielu Polskich Misji Katolickich w Niemczech i na całym świecie, które dbają o duszpasterstwo Polaków mieszkających poza granicami Polski, zachowanie polskich tradycji i religijnych obyczajów oraz także o dialog i współpracę z innymi lokalnymi kościołami. Polska Misja Katolicka w Hanowerze swoim zasięgiem obejmuje dekanaty Hanower, Celle, Verden, Hildesheim i Hameln-Holzminden.  

Kaplica poświęcona Matce Bożej Częstochowskiej

Szczególnym wyrazem obecności Polaków w Hanowerze jest znajdująca się przy kościele Maria Frieden kaplica poświęcona Matce Bożej Częstochowskiej. Używana jest do dziś – odbywają się tam nadal Msze św. i nabożeństwa w języku polskim – i służy, jak teraz już cały kościół, do dyspozycji polskiej Misji. Dzięki bpowi Josefowi Homeyerowi kuria biskupia w Hildesheimie zdecydowała w 1988 r. o generalnym remoncie kaplicy. Znajdują się w niej m.in. gabloty z wotami wdzięczności ludzi, którzy przeżyli gehennę II wojny światowej. W głównym ołtarzu umieszczony jest od 1988 r. nowy obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Decyzję o budowie kościoła pod wezwaniem Maria Frieden w dzielnicy Hanower-Buchholz kuria biskupia w Hildesheimie podjęła w r. 1963. Po konsekracji kościoła 8 V 1965 r. decyzją bpa Hildesheimu Heinricha Marii Janssena kaplicę w północnej części kościoła oddano Polakom.

Hanowerska pielgrzymka 

Inicjatorem sprowadzenia pierwszego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do Hanoweru był franciszkanin o. Melchior Julian Fryszkiewicz. Wprowadzenie tego u nas nadal obecnego wizerunku Maryi do drewnianej kaplicy na Buchholzu, przy Milanstr., miało miejsce 8 grudnia 1959 r. Miłość do Matki Chrystusa wyniesiona z Polski przetrwała długie lata i nadal łączy ludzi różnego pochodzenia, różnych generacji.

Z częstochowskim obrazem związana jest główna uroczystość religijna Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze, zwana „hanowerską pielgrzymką”. W okresie zimnej wojny niewielu naszych rodaków mogło lub chciało jechać do ojczyzny. W związku z tym w 1959 r. duszpasterze polonijni postanowili utworzyć specjalne ośrodki czci Matki Bożej z Jasnej Góry, najczęstszego celu pielgrzymowania w Polsce. Powstały dwa: jeden w Mannheimie – na południu, a drugi w Hanowerze – na północy Niemiec.

Uroczystość ta nazywana jest pielgrzymką, gdyż do Hanoweru pielgrzymują wierni z północnych Niemiec, tj. Dolnej Saksonii, Hamburga, Bremy itd. Hanowerska pielgrzymka odbywa się w niedzielę po 15 sierpnia (święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) i ma stały przebieg: rozpoczyna się procesją z niezmiennie tym samym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej z r. 1959 ulicami miasta i z powrotem do kościoła Maria Frieden, gdzie ma miejsce uroczysta Msza św. Po przerwie obiadowej odprawiana jest akademia maryjna, zakończona odprowadzeniem obrazu do kaplicy.

 

Dom parafialny 

Ważnym wydarzeniem dla Polaków w Hanowerze była budowa domu parafialnego. Dotychczas nauka religii, spotkania rady parafialnej i spotkania duszpasterskie odbywały się w pomieszczeniach domu parafialnego niemieckiej parafii Maria Frieden lub w kaplicy. Powstanie domu Polskiej Misji zainicjował ks. Stanisław Budyń (proboszcz w latach 1982–2002 i 2002–2020 Rektor Polskich Misji Katolickich w Niemczech). Budowę rozpoczęto we wrześniu 1984 r. – a 2 VI 1985 r. bp Heinrich Pachowiak z Hildesheimu dokonał poświęcenia domu parafialnego, który bardzo ożywił życie Polonii i pozwolił lepiej rozwinąć religijne i kulturalne życie parafii. W domu parafialnym mają miejsce systematyczna nauka religii dla dzieci i młodzieży, próby chóru parafialnego, spotkania młodzieży i seniorów oraz nauka języków: polskiego, niemieckiego i angielskiego. Odbywają się w nim odczyty, koncerty, spektakle. Zainicjowano także powstanie biblioteki, która się szybko powiększała i sprawnie działa do dzisiaj.

Już w czasie poświęcenia budynku okazało się, że dom parafialny jest za mały. Należy pamiętać, że były to lata stanu wojennego w Polsce. Do Niemiec, w tym również do Hanoweru, przybywały tysiące ludzi szukających tutaj azylu przed panującym w Polsce reżimem komunistycznym. Właśnie tutaj, w Polskiej Misji Katolickiej, znajdowali kawałek Polski, serdeczne schronienie, duchową opiekę, a także pomoc socjalną i prawną, konieczną przy zdobywaniu mieszkania, prawa pobytu itd. W związku z tym ks. proboszcz Stanisław Budyń w 1992 r. podjął kolejne starania o poprawienie istniejącej sytuacji przez rozbudowę domu parafialnego. Starania te zostały uwieńczone sukcesem i z początkiem marca 1994 r. rozpoczęto budowę, a już 21 VIII 1994 r. bp Tadeusz Pieronek (ówczesny sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski) dokonał poświęcenia nowego powiększonego centrum parafialnego.

Rozbudowa zaplecza parafialnego umożliwiła otwarcie w połowie lat 90. szkoły języka polskiego pod nazwą Centrum Kształcenia Języka Polskiego, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze e. V., w której dzieci co roku w licznych grupach pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli korzystają z nauki języka polskiego, poznają historię, geografię oraz kulturę polską. Poza tym dom parafialny swoimi pomieszczeniami po rozbudowie służy jeszcze lepiej również i innym organizacjom polonijnym, grupom i stowarzyszeniom.

 

Pomnik św. Jana Pawła II 

Stojący najpierw przy polskiej kaplicy, a w październiku 2014 roku (rok kanonizacji Jana Pawła II) przeniesiony przed wejście do kościoła Maria Frieden pomnik św. Jana Pawła II jest dziełem autorstwa prof. Czesława Dźwigaja z Krakowa. Na cokole pomnika znajdują się słowa modlitwy papieża Karola Wojtyły: „Boże, usłysz mój głos i obdarz świat Twoim pokojem”. Tak wielu ludzi żyjących w Niemczech, w Polsce i na świecie doświadczyło dramatów wojny. Jan Paweł II uczył nas, jak żyć w pokoju i jak budować pokój, budując mosty między ludźmi różnych języków, narodowości i kultur.

Pomnik ten postawiono z inicjatywy ks. proboszcza Tadeusza Kluby, przy poparciu parafian, z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Został poświęcony 14 XII 2003 r. przez abpa Szczepana Wesołego z Rzymu. Był to pierwszy w Niemczech pomnik papieża Polaka, a raczej symbol, który został zrealizowany, aby przypominać wszystkim naukę Ojca św., a przede wszystkim jego zaangażowanie w sprawę Bożego pokoju między ludźmi. W kościele Maria Frieden umieszczone są również dwie relikwie Jana Pawła II – kropla krwi i sutanna.

 

Krzyż Solidarności

Szczególnym znakiem jest stojący przy kaplicy krzyż Solidarności. W dniu 1 stycznia 1982 roku Polacy postawili w centrum Hanoweru krzyż, na znak solidarności z Polską i Polakami udręczonymi wprowadzonym 13 grudnia 1981 roku stanem wojennym. Po sześciu miesiącach władze miejskie poleciły usunięcie krzyża i w ten sposób znalazł godne miejsce przy polskiej kaplicy. Na krzyżu umieszczono nazwiska ofiar stanu wojennego. Przy nim gromadzili się ci, którzy po wojnie nie mogli wrócić do ojczyzny, zostali rozdzieleni z bliskimi, musieli uciekać, aby ratować wolność i życie. Do dzisiaj jest miejscem pamięci i modlitwy za tych, którzy walczyli o wolną Polskę i godne życie Polaków. W Wielki Piątek 2000 roku postawiono nowy krzyż, gdyż ten pierwszy niestety zniszczył czas.