Róże Różańcowe

Koło Żywego Różańca przy Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze liczy obecnie pięć Róż Różańcowych. Każda z nich składa się z 20 osób, tyle ile jest tajemnic na pięć dziesiątek różańca. Obowiązkiem każdego członka jest odmawianie codziennie jednej dziesiątki z przypadającej mu na aktualny miesiąc tajemnicy. Kolejne zmiany tajemnic następują w ten sposób, że w każdej Róży zawsze odmawiane są wszystkie – a więc nie ma w jednej Róży dwóch osób, którym w tym samym czasie przydzielona by była ta sama tajemnica.

Kalendarzowym porządkiem modlitw i innymi sprawami organizacyjnymi zajmuje się zelatorka lub zelator Róży Różańcowej. Każda Róża przy naszej Misji ma dla siebie wybranego patrona oraz jedną stałą intencję, w której jej członkowie się modlą, gdy odmawiają na różańcu swoją tajemnicę – na przykład za dzieci albo za małżeństwa (zobacz poniżej). Jeszcze jednym atrybutem jest kolor Róży.

Całe nasze Koło Żywego Różańca uwzględnia w modlitwie także intencje papieskie, które ustalane są przez Ojca Świętego już na przyszły rok i zmieniają się co miesiąc. W pierwsze niedziele miesiąca o godzinie 8.30 w Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze odprawiana jest Msza św. w intencji członków Róż Różańcowych.

Patronowie, stałe intencje i kolory naszych Róż:

 • Róża I – Matki Boskiej Częstochowskiej – modlitwa w intencji naszej parafii – kolor niebieski
 • Róża II – św. Józefa – modlitwa w intencji małżeństw – kolor biały
 • Róża III – św. Archaniołów – modlitwa w intencji dzieci – kolor czerwony
 • Róża IV – św. Jana Pawła II – modlitwa w intencji chorych – kolor żółty
 • Róża V – św. Ojca Pio – modlitwa w intencji pielgrzymów – kolor fioletowy

Przewodnicząca Koła Żywego Różańca przy Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze: Danuta Barlog

Warto wiedzieć, że w pobliskim Hildesheimie przy kościele St. Magdalenen, gdzie opiekę duszpasterską dla Polonii sprawują księża z Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze, aktywne są dwie Róże Różańcowe. Razem z Hanowerem Różaniec św. odmawiany jest więc w siedmiu polskich Różach.

Z historii polskich Róż Różańcowych w Hanowerze

Według publikacji „50 lat – Życie i działalność Polaków i z Polski pochodzących w Hanowerze”, tutejsze polskie Koło Różańcowe już w latach 50. XX w. liczyło dwie Róże, do których należało po 15 osób. Trzecia doszła w r. 1960. W październiku 2002 r., w 24. rocznicę swojego pontyfikatu, papież Jan Paweł II ogłosił list apostolski „Rosarium Virginis Mariae”, w którym Różaniec św. został wzbogacony o Tajemnicę Światła. Od tego czasu także i u nas Róże Różańcowe liczą 20, a nie, jak dawniej, 15 członków. Sam Żywy Różaniec został założony i rozpowszechniony w pierwszej połowie XIX w. przez Paulinę Marie Jaricot z Lyon (Francja).

W Hanowerze przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i kościele Maria Frieden spotykano się najpierw sporadycznie. Był to początek lat 80. XX w. Od momentu poświęcenia domu parafialnego Polskiej Misji Katolickiej spotkania odbywały się regularnie co miesiąc, a dziś przeciętnie trzy razy w roku. Terminy są ogłaszane w informatorze parafialnym. Róże Różańcowe miały od r. 1986 bardzo duży wkład w realizację pierwszych bazarów adwentowych naszej parafii. Organizowano także zabawy taneczne, sprzedaże ciasta i wycieczki. Członkowie Róż do dziś wspierają modlitwą i swoim dużym aktywnym udziałem każdą akcję dobroczynną Polskiej Misji Katolickiej, i zapraszają na własne spotkania. 

Wielka Nowenna Różańcowa 2018–2026

Żywy Różaniec został założony w roku 1826 przez Paulinę M. Jaricot. W związku ze zbliżającym się 200-leciem zainaugurowano w czerwcu 2018 podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę Wielką Nowennę Różańcową 2018–2026. Główne cele Wielkiej Nowenny to duchowy i zewnętrzny rozwój wspólnot Żywego Różańca oraz ożywienie apostolskiego dynamizmu członków wspólnoty. Stałe intencje modlitwy:

 • O wzrost w wierze, nadziei i miłości
 • O rozwój wspólnot Żywego Różańca
 • O błogosławieństwo dla misyjnego dzieła Kościoła
 • O pokój na świecie i zgodę w rodzinach
 • O beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot

Na każdy rok trwającej Wielkiej Nowenny Różańcowej podany jest jeden temat do rozważań:

 • 2018 – Tajemnice Jezusa i Maryi drogą do dojrzałego życia duchowego
 • 2019 – Duchowość sługi Bożej Pauliny M. Jaricot – założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary
 • 2020 – Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem
 • 2021 – Różaniec modlitwą o zbawienie innych
 • 2022 – Żywy Różaniec wsparciem dzieła misyjnego
 • 2023 – Różaniec nadzieją i siłą dla chorych i cierpiących
 • 2024 – Ewangelizacja z różańcem w ręku
 • 2025 – Żywy Różaniec w przekazie mass mediów
 • 2026 – Różaniec modlitwą o Boże Miłosierdzie dla świata

Modlitwa na jubileusz Żywego Różańca

Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, którą ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za sługę Bożą Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała, i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga.

Niepokalana Dziewico i Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością, ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowej. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

Intencje modlitewne Ojca Świętego powierzone jego światowej sieci modlitwy:

 • Lipiec 2024 – za duszpasterstwo chorych
  Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.
 • Sierpień 2024 – za przywódców politycznych
  Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym.
 • Wrzesień 2024 – za cierpiącą ziemię
  Módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.
 • Październik 2024 – za wspólną misję 
  Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.
 • Listopad 2024 – za osoby, które straciły dziecko 
  Módlmy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.
 • Grudzień 2024 – za pielgrzymów nadziei 
  Módlmy się, aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.