Nasza szkoła

Z rozpoczęciem każdego roku szkolnego w Dolnej Saksonii (Niedersachsen) także i drzwi naszej szkoły otwierają się szeroko – dla tych uczniów, którzy chcą się uczyć języka polskiego. Zawsze dla niektórych to początek, nowe twarze, nowi koledzy i koleżanki. Inni czują się pewniej, bo już u nas zdobyli doświadczenia, mają znajomych. Aktualne plany lekcji podajemy na stronie ogłoszeń parafialnych oraz w naszych informatorach.

Powodów, dla których powinniśmy posyłać dzieci i młodzież z polskimi korzeniami na język polski, nie brakuje. Zacznijmy od tego, że, czy tak czy inaczej, żyjemy jednak w dwukulturowości i to powinno motywować nas do dwujęzycznego wychowania naszych dzieci. Wiele przeprowadzonych badań i doświadczenie podpowiada nam, że dwujęzyczne dzieci uczą się szybciej, sprawniej myślą, są otwarte i tolerancyjne.

Oczywistym jest fakt, że język niemiecki dla urodzonych w Niemczech dzieci z polskich rodzin to język pierwszy, gdyż chodzą w tym kraju do szkoły, mają niemieckich kolegów, czyli używają go więcej. Ale, pamiętajmy, jeden język drugiego nie wyklucza i w nauczeniu się drugiego nie przeszkadza. Należy to jeszcze wesprzeć solidną pracą i już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby bardzo porządnie opanować język polski. Pamiętajmy, sam fakt, że się rozmawia w domu w języku polskim, nie wystarcza! Aby osiągnąć poprawność językową, potrzebne są ramy gramatyczne i ortograficzne, a je w sposób fachowy mogą wyznaczyć jedynie odpowiednio wykształceni nauczyciele.

Zatem drodzy rodzice, nie odbierajcie swoim dzieciom szans opanowania poprawnego języka, w którym sami wyrośliście. Uczyńcie wszystko, aby je zachęcić i motywować! Pomóżcie swoim dzieciom, a z pewnością będzie to procentować w ich przyszłości! Trud dowożenia do szkoły i wspierania dzieci w nauce na pewno się opłaci. Nie dopuśćcie do tego, żeby jako dorośli ludzie mieli do was żal, że nie daliście im szansy uczyć się języka ich przodków.


Nauka w domu parafialnym

Na zakończenie każdego roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa z nauki języka polskiego. Nasza szkoła utrzymuje się ze składek członkowskich oraz akcji charytatywnych rodziców i nauczycieli (festyny, sprzedaż ciasta). Składki członkowskie wykorzystywane są wyłącznie na pokrycie kosztów nauczania. Uczniowie korzystają bezpłatnie z pomieszczeń do nauki w domu parafialnym Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze. Przykłady aktywności dzieci w roku szkolnym można tam zobaczyć na gazetce ściennej, gdzie z zajęć umieszczane są np. udane rysunki i wierszyki.

Wypełnienie formularza

Rodzic lub inny opiekun prawny przystępuje do stowarzyszenia „Centrum kształcenia języka polskiego, kultury i tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze e. V.” (Bildungszentrum zur Förderung der polnischen Sprache, Kultur und Tradition bei der Polnischen Katholischen Mission in Hannover e. V.), i jednocześnie oświadcza, iż uznaje jego statut. Kwartalna składka członkowska wynosi 66 €. Już jako członek stowarzyszenia zgłaszamy dziecko na naukę języka polskiego, podając typ szkoły i klasę, do której aktualnie chodzi, oraz jego poziom umiejętności języka polskiego. W zależności od znajomości w mowie i piśmie oraz wieku uczniowie są podzieleni na grupy.

Nowych chętnych uczniów na rozpoczynający się rok szkolny można zapisać w biurze parafialnym, wypełniając stosowne formularze (do pobrania w kościele lub poniżej jako PDF). Dzieci, które oddały zgłoszenia, mogą odebrać legitymacje szkolne uprawniające do zniżek np. na komunikację państwową, muzea lub wstępy do parków narodowych w Polsce.

Zarząd wybierany spośród członków stowarzyszenia

Na co dzień działalnością Centrum zajmuje się zarząd, który jest wybierany spośród członków stowarzyszenia na okres dwóch lat. Trzon zarządu stanowi grupa rodziców, którzy w ten sposób poświęcają swój prywatny czas dla dobra swoich własnych i innych dzieci. Praca w zarządzie jest więc pracą społeczną i pozbawioną jakichkolwiek korzyści finansowych.

Zarząd stowarzyszenia „Centrum kształcenia języka polskiego, kultury i tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze e. V.”

  • zatrudnia nauczycieli języka polskiego,
  • nadzoruje prawidłowy przebieg zajęć,
  • pomaga w organizacji pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży,
  • współpracuje z rodzicami i nauczycielami nad udoskonalaniem procesu nauczania,
  • czuwa nad realizacją programu nauczania.

Oprócz członków zarządu, w organizowaniu różnych imprez z udziałem naszego stowarzyszenia dużą pomocą służą również inni rodzice. Tutaj umieściliśmy parę ciekawostek z historii naszej szkoły.