Sakramenty

Chrzest

Chrzest w Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze udzielany jest w drugą i czwartą niedzielę miesiąca – w sytuacjach wyjątkowych również w innych terminach...>>

Bierzmowanie

Przygotowanie do bierzmowania w Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze rozpoczyna się zawsze po feriach letnich. Terminy podajemy na stronie ogłoszeń parafialnych oraz w naszych informatorach...>>

Eucharystia

Niedziela jest dniem Pańskim – dla wielu wolnym od pracy – a Eucharystia skarbem i fundamentem Kościoła jako żywe Ciało Chrystusa. Jezus stał się w swej męce barankiem paschalnym...>>

Pokuta

Do sakramentu pokuty i pojednania w Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze można przystąpić zawsze pół godziny przed Mszą św. – w razie potrzeby i po uzgodnieniu z księdzem także w innych terminach...>>

Namaszczenie chorych

Nałożenie rąk księdza na głowę wiernego przy udzielaniu sakramentu namaszczenia jest wyrazem współczucia, Bożej opieki i pocieszenia...>>

Kapłaństwo

Sakrament święceń otrzymuje każdy ochrzczony i bierzmowany mężczyzna, gdy zostaje wyświęcony na diakona, księdza (tzw. prezbitera) lub biskupa...>>

Małżeństwo

W sprawie terminu ślubu para powinna się zgłosić trzy miesiące wcześniej. Potrzebne są: dokumenty tożsamości, metryki Chrztu św. oraz zaświadczenia o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim...>>