POLSKI  |  DEUTSCH
        POLSKA MISJA KATOLICKA Hannover
Stilleweg 12B, 30655 Hannover Tel. (0)511 64 98 504 Fax (0)511 64 77 921
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
Sakramenty Bierzmowanie

 
Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania – nazwa od „bierzma”, czyli belki podtrzymujÄ…cej strop koÅ›cioÅ‚a. Bierzmowanie wraz z chrztem i EucharystiÄ… stanowiÄ… trzy sakramenty wtajemniczenia chrzeÅ›cijaÅ„skiego. Podobnie jak podczas PięćdziesiÄ…tnicy Duch ÅšwiÄ™ty zstÄ…piÅ‚ na zgromadzonych uczniów, tak samo Duch ÅšwiÄ™ty zstÄ™puje na każdego ochrzczonego, który prosi o Jego dary. Umacnia go i wspiera do dawania Å›wiadectwa o Chrystusie.

Kto poprzez znaki: nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości słowem i czynem.Bierzmowanie jest Sakramentem, który jest dopeÅ‚nieniem chrztu i który podobnie jak chrzest odciska niezatarty duchowy znak. Ten znak naznacza nas jako chrzeÅ›cijanina i jeszcze lepiej upodabnia do Chrystusa.

Sakramentu bierzmowania udziela biskup. W razie potrzeby biskup może wyznaczyć w swoim zastÄ™pstwie kapÅ‚ana. W przypadku zagrożenia życia każdy kapÅ‚an może bierzmować.W sakramencie bierzmowania wybieramy także imiÄ™ Å›wiÄ™tego, którego pragniemy naÅ›ladować i który staje siÄ™ naszym przewodnikiem i opiekunem.   

Udzielając bierzmowania biskup namaszcza nas Krzyżmem św.

Krzyżmo (chrisma – olej do namaszczania i christos – namaszczony) jest to olej powstaÅ‚y z poÅ‚Ä…czenia oliwy z oliwek i żywicy balsamicznej. PoÅ›wiÄ™cony w Wielki Czwartek podczas Mszy Krzyżma sÅ‚uży przy chrzcie, bierzmowaniu, Å›wiÄ™ceniach kapÅ‚aÅ„skich i biskupich,oraz przy konsekracji oÅ‚tarzy i dzwonów.
Olej symbolizuje radość, siłę i zdrowie.

Przyjąć sakrament bierzmowania oznacza zawrzeć z Bogiem swego rodzaju umowÄ™. Bierzmowany mówi: „tak, wierzÄ™ w Ciebie, mój Boże, daj mi Twojego Ducha ÅšwiÄ™tego, żebym do ciebie caÅ‚kowicie należaÅ‚, nigdy od Ciebie nie odstÄ…piÅ‚ i caÅ‚e moje życie Å›wiadczyÅ‚ o Tobie duszÄ… i ciaÅ‚em, sÅ‚owem i czynem, na dobre i na zÅ‚e”  A Bóg mówi: „ Tak, ufam ci, moje dziecko – i obdarujÄ™ ciÄ™ moim Duchem, czyli sobÄ… samym. BÄ™dÄ™ caÅ‚y twój. Nie odstÄ…piÄ™ od ciebie w tym życiu tu na ziemi i tym w niebie. Nawet jeÅ›li zapomnisz o mnie, ja bÄ™dÄ™ przy tobie – na dobre i na zÅ‚e.

Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna siÄ™ zawsze po feriach letnich. Do tego sakramentu powinna przystÄ…pić mÅ‚odzież która ukoÅ„czyÅ‚a 14 lat i pragnie otrzymać na życie pomoc Ducha ÅšwiÄ™tego, a także doroÅ›li, którzy tego sakramentu jeszcze nie przyjÄ™li.

Polska Misja Katolicka, Stilleweg 12B, 30655 Hannover © 2023, wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzeone. Wersja: 2.581   20 Sep 2023 05:37