POLSKI  |  DEUTSCH
        POLSKA MISJA KATOLICKA Hannover
Stilleweg 12B, 30655 Hannover Tel. (0)511 64 98 504 Fax (0)511 64 77 921
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
Aktualności

 Aktualności

11 LUTY – ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

„Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie świętego papieża.

Na obchody tego dnia Ojciec Święty wyznaczył wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada na 11 lutego. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się corocznie w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie. W tym roku odbędą się w Kalkucie. Ustanowienie przez Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego stało się wezwaniem dla całego Kościoła powszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele. Papież we wspominanym liście zaznaczył, że "ma on na celu uwrażliwienie ludu Bożego i - w konsekwencji - wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu..." Sprawom ludzi chorych Jan Paweł II, sam doświadczający licznych chorób, poświęcił wiele miejsca w swoim nauczaniu. Często spotykał się z chorymi i niepełnosprawnymi, tak w Rzymie, jak i w czasie podróży apostolskich. Chorych prosił już na samym początku pontyfikatu o wsparcie modlitewne.

Kościół towarzyszy chorym w sposób szczególny, zgodnie z poleceniem Jezusa zapisanym w zakończeniu Ewangelii św. Marka "Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie" (Mk 16, 18), naturalnie, jeśli jest to zgodne z wolą Bożą. Dla umocnienia w chorobie mamy specjalny dar - sakrament chorych. Olej chorych jest co roku błogosławiony w katedrach
w ramach Mszy Krzyżma sprawowanej przez biskupa w poranek Wielkiego Czwartku.”

Serdecznie zapraszamy wszystkich chorych i cierpiących oraz osoby opiekujące się chorymi na Mszę świętą z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych
w poniedziałek, 11.02.2019 o godz. 15.00

Polska Misja Katolicka, Stilleweg 12B, 30655 Hannover © 2019, wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzeone. Wersja: 2.364   15 Feb 2019 23:17