POLSKI  |  DEUTSCH
        POLSKA MISJA KATOLICKA Hannover
Stilleweg 12B, 30655 Hannover Tel. (0)511 64 98 504 Fax (0)511 64 77 921
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
gamrat.com
Aktualności

 Aktualności

Pielgrzymka hanowerska

 

Od sierpnia 1960 roku Hannover jest miejscem pielgrzymowania dla Polaków i z Polski pochodzących. Celem pielgrzymki jest polska kaplica, w której Matka Boża w częstochowskim wizerunku wskazuje na Chrystusa, wspiera w ludzkim wędrowaniu i koi tęsknoty serc.
W czasie pielgrzymki obraz Matki Bożej Częstochowskiej niesiony jest ulicami Hannoveru w uroczystej procesji, w której dajemy świadectwo naszej wiary i miłości do Tej, która została nam dana przez Chrystusa za Matkę.

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenia z roku 1918 i poprzedzający je czas I wojny światowej oraz rozbiorów przynależą nie tylko do historii politycznej czy militarnej narodu polskiego, ale składają się na dzieje polskiej duszy i polskiej pobożności maryjnej. Przez lata niewoli i walk o niepodległość Polacy doświadczali opieki Matki Bożej, zaś ryngraf z wizerunkiem Częstochowskiej Pani stanowił symbol walki o zachowanie polskości i znak dla pokoleń bojowników o niepodległość. Jasnogórski klasztor dzielił z resztą kraju stan zależności poprzez znoszenie szykan i represji ze strony władz zaborczych. Równocześnie stawał się coraz wyraźniej duchową stolicą Polski, ogniskiem moralnej odnowy oraz miejscem jednoczącym pielgrzymów przybywających z różnych zaborów, czego pięknym przykładem była ogólnonarodowa zbiórka na odbudowę klasztornej wieży w latach 1900-1906. Na Jasnej Górze Polacy mogli poczuć się wolni i zjednoczeni mimo niesprzyjającej sytuacji politycznej. Symbolicznie ukazał to fakt, że klasztor został przejęty przez Polaków już
4 listopada 1918. Choć przez tyle lat nie było państwa ani króla, to naród nie pozostał sam, gdyż chroniła go jego Królowa – Maryja.

Z okazji tej pięknej rocznicy zapraszamy wszystkich na Hannoverską Pielgrzymkę, aby pod przewodnictwem J. E. Księdza Biskupa Andrzeja Jeża dziękować Bogu za obecność Maryi w naszej historii oraz jej rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.  Chcemy także prosić Maryję o dalszą opiekę dla naszej ojczyzny oraz wzywać jej wstawiennictwa w trosce o wolność wewnętrzną wszystkich Polaków i z Polski pochodzących.
Ks. Tadeusz Kluba, proboszcz

Polska Misja Katolicka, Stilleweg 12B, 30655 Hannover © 2018, wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzeone. Wersja: 2.347   04 Aug 2018 09:28